Dîner de gala (le jeudi 6 mai). Real Casino de Murcia.

DINER DE GALA: Le 6 MAI 2021

Visite du Royal Casino de Murcie suivie du diner de gala : 40 €https://www.murciaturistica.es/es/monumento/real-casino-de-murcia-184/
http://www.restauranterealcasino.com

DINER DE GALA: SALLE “PATIO AZUL”